Up next

HEREM
HEREM
134 Views

SWIM

38 Views
ShortFilm
0
Published on 04 Mar 2018 / In Short Film

KATICH KATICH OLOK KORA-KURI JATE ARHO MOJ TE OLOK KO CHID, MOJ TE OLOK RE 'FOCUS' KO EM DAREYAK ONA KHATIR GE NOWA VIDEO TIYAR RIYAK MAKSAD. Abo SANTAL hopon samang se taram riyak dahar do kana EDUCATION. SO keep your STUDY smiley....

Show more
Facebook Comments

Up next

HEREM
HEREM
134 Views